Åse Decor • Åse Ulvtorp • 035-511 50 • 070-59 411 00 • ase@asedecor.se

Jag startade Åse decor 1982 och har sedan dess utvecklat mitt dekorföretag till en bred och varierad verksamhet med inredning och fönsterskyltning som bas. Jag dekorerar festarrangemang och bröllop, samarbetar med fotografer som rekvisitör och stylist vid reklamfotograferingar Jag hjälper företag och privatpersoner med inredningskonsultationer. Allt från färgsättning och materialval till hela projektlösningar. Jag håller även föreläsningar i varuexponering och butikskommunikation.

DEKORMATERIAL TILL UTHYRNING

Min dekorateljé är inrymd i de gamla stallängorna på vår gård i Särdal utanför Halmstad. Här tillverkar och förbereder jag dekorationer och skyltningar och skissar på inredningsförslag. På loftet har jag 400m2 lager där jag förvarar allt dekormaterial som jag hyr ut.