Åse Decor • Åse Ulvtorp • 035-511 50 • 070-59 411 00 • ase@asedecor.se

Hur vill ni att er kund ska uppfatta ert företag?

Min filosofi är att den offentliga miljön ska representera och förstärka företagets profil och image.

Oavsett om det är en restaurang, en butik eller ett kontor ska besökaren känna sig välkommen och det visuella intrycket hjälper till att skapa förtroende hos kunden.

Jag inreder kundmottagningar, butiker, restauranger och hotell med grundtanken att skapa ett personligt helhetsintryck och en atmosfär som passar företaget och dess målgrupp.

Mina inredningskonsultationer kan handla om allt från totala helhetslösningar med färgsättning, materialval, möblering, dekor, textil och belysningsförslag till bara styling där jag utgår från befintlig miljö och skapar förändring med små medel.

FLER BILDER